Polski producent mebli ekskluzywnych do salonu i sypialni

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Reklamacje

Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.

Reklamację można złożyć na adres e-mail bwa@aaaa24.eu za pomocą formularza reklamacji dostępnego na stronie oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

Zgłaszając reklamację, Klient powinien podać: swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu), nazwę reklamowanego Produktu , przedstawić dowód zakupu Produktu w Sklepie internetowym (np. paragon, faktur VAT, potwierdzenie płatności kartą), datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonej wady i swojego żądania.

W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Klienta o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Reklamacji nie podlegają w szczególności uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, uszkodzenia wynikłe z zużywania się Produktu, Produkty używane niezgodnie z ich przeznaczeniem, wygoda towaru.

Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.