Polski producent mebli ekskluzywnych do salonu i sypialni

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Gwarancja

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące i liczy się od daty zakupu nowych wyrobów przez nabywcę.


Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach, o ile wyrób był używany zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.


Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego dowodu zakupu.


Za usługę gwarancyjną uznaje się wykonanie przez gwaranta bezpłatnych napraw specjalistycznych mających na celu usunięcie wady mebla.