Polski producent mebli ekskluzywnych do salonu i sypialni

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Formy płatności

Dla Państwa wygody w sklepie internetowym AAAAMeble udostępniamy wiele sposobów płatności.

Płatność online

a) szybki przelew elektroniczny

b) płatności kartą płatniczą

c) błyskawiczne płatności Blik 

Płatność online odbywa się za pośrednictwem IMoje Dokładny opis możliwych sposobów płatności określony jest na stronie internetowej imoje.pl

Usługa IMoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459

Płatność przelewem tradycyjnym

Aby dokonać płatność przelewem tradycyjnym należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Rzeszowie PL 96 1050 1562 1000 0090 3038 6677. 

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

Płatność za pobraniem przy odbiorze

W przypadku wyboru metody za pobraniem przy odbiorze – dodatkowa opłata za tę usługę wynosi 30 zł.

Płatność za produkty pod zamówienie

W przypadku wyboru produktów pod zamówienie wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia, pozostała wpłata winna być dokonana przed dokonaniem dostawy towaru. 

Zaliczkę należy wpłacić na numer konta ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Rzeszowie PL 96 1050 1562 1000 0090 3038 6677.

W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w pkt 1 powyżej warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.